top of page
חיפוש
  • yardenalmog3

עובדים מהבית? מגיע לכם כסף!

קיזוז הוצאות לשכיר שעובד מהבית


לאור השינוי בהרגלי העבודה עקב מגיפת הקורונה ,עובדים רבים ממשיכים לעבוד מהבית באופן זמני,קבוע או היברידי בחלק מימי השבוע.


סוגיית קיזוז הוצאות אחזקת הבית (כגון :חשמל,ארנונה ,ועד בית וכד' ) באופן יחסי טרם נבחנה על ידי רשות המיסים בהקשר לשכירים .


פקודת מס הכנסה מתירה בניכוי הוצאות אשר הוצאו בייצור הכנסה ואינה מבחינה בין עצמאי לשכיר.

כאשר מדובר בהוצאה מעורבת (חלק לשימוש פרטי וחלק עסקי ) ניתן לקזז חלק יחסי אם העוסק יודע לבצע את ההפרדה ו"לצבוע " את החלק העסקי.


לדעתי, במידה ושכיר יבחר להגיש דו"ח מקוצר ,ניתן לקזז מהכנסתו חלק יחסי מהוצאות הבית.


**אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי /מיסויי ויש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות**

16 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page